firma | kontakt | © 2015-2021
black or white | full or mobile | polish or english or spanish


Audyty i bezpieczeństwo informacjiPunkt startu, bilans otwarcia, ustalenie stanu faktycznego. Czynności audytorów mogą nosić różne nazwy, ale oznaczają to samo: weryfikację bieżącej sytuacji, ocenę ryzyka i przedstawienie zaleceń. Raport kontrolny nie może być zbiorem statycznych sformułowań. Odnosi się zatem do szerokiego spektrum działań, bazujących na wnioskach.

Opracowujemy dokumentację obejmującą politykę bezpieczeństwa informacji. Zajmujemy się monitoringiem publikacji i przygotowywaniem komunikatów zgodnie z prawem prasowym. Realizujemy projekty odpowiadające wymogom ochrony danych osobowych, szkolimy administratorów danych (ADO). Nasi pracownicy są również gotowi do pełnienia funkcji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

We wszystkich aspektach prawnych współpracujemy z uznanymi kancelariami.

Sprawdź także: Usługi integracyjne, Zarządzanie projektami.