firma | kontakt | © 2015-2021
black or white | full or mobile | polish or english or spanish


Oprogramowanie i bazy danych na życzenieW Web & Art skupiamy się na rozwoju własnych rozwiązań i frameworków. W zakresie oprogramowania najczęściej posługujemy się językami C++, C#, Java, PHP i Python. Nasze aplikacje mogą działać
w dowolnych środowiskach operacyjnych lub tworzyć integralny, hermetyczny system. Oprogramowanie jest zgodne z architekturą MVC.

Na potrzeby zdynamizowania treści bądź prezentacji multimedialnych używamy języków skryptowych; JavaScript, ActionScript i innych.

Aplikacje nie mogą powstawać w oderwaniu od danych. Specjalizujemy się w data mining; przetwarzaniu i optymalizacji dużych ilości informacji. Projektujemy strukturę relacyjnych baz, systematycznie je rozbudowujemy oraz administrujemy nimi.

Codziennie uczestniczymy w projektach związanych z rozbudową funkcjonalności baz LiteSQL, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, w tym wyszukiwaniem i transferem danych, a także aktualizacją widoków oraz procedur. Przedsięwzięcia mogą mieć prowadzoną dokumentację wewnętrzną lub zgodną
z wymaganiami projektowymi klienta.

Rozwiązania rekomendowane przez Web & Art opierają się na relacyjnej bazie danych PostgreSQL.

Uzupełnieniem usług administracyjnych jest konfigurowanie serwerów Apache i Nginx, przekładające się na funkcjonalność i bezpieczeństwo serwisów i sklepów internetowych.

Sprawdź także: Projekty unijne, Serwisy WWW i panele CMS, Sklepy internetowe, Systemy CRM, Usługi integracyjne, Zarządzanie projektami.