firma | kontakt | © 2015-2021
black or white | full or mobile | polish or english or spanish


Projekty unijnePozyskanie środków unijnych na rozwój przedsięwzięć wymaga nie tylko innowacyjnego pomysłu. Trzeba go skalkulować na etapie realizacji i ocenić perspektywy w długim okresie. Należy uwzględnić pozytywne bodźce dla gospodarki pod względem postępu technologicznego, przychodów oraz miejsc pracy.

Projekty unijne wychodzą zatem znacznie poza standardowe biznesplany. Dotyczy to także procesów związanych z wykonaniem projektów. W Web & Art zrealizowaliśmy szereg zleceń w ramach Programów Operacyjnych w horyzoncie 2007-2013. Przygotowujemy również wyceny i analizy związane z nową perspektywą. Jednym z ciekawszych narzędzi pomocowych Unii Europejskiej jest obecnie POWER - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Zapraszamy do wspólnego składania wniosków
o dofinansowanie projektów.

Angażujemy się także w szkolenia, zdobywając dodatkowe uprawnienia i przekazując wiedzę naszym klientom. Międzynarodowa wymiana doświadczeń pozwala nam śledzić najnowsze rozwiązania i trendy oraz aktywnie w nich uczestniczyć.

Sprawdź także: Audyty i bezpieczeństwo informacji, Oprogramowanie i bazy danych na życzenie, Serwisy WWW i panele CMS, Sklepy internetowe, Usługi integracyjne, Zarządzanie projektami.