firma | kontakt | © 2015-2021
black or white | full or mobile | polish or english or spanish


Usługi integracyjneIntegrator rozwiązań informatycznych musi dysponować kadrą i zapleczem, które pozwolą uzyskać efekt synergii po połączeniu usług. W Web & Art spełniamy te kryteria.

W trakcie prac budujemy własne API lub wykorzystujemy dostępne narzędzia. Opieramy się
na wskazanej infrastrukturze albo tworzymy dla klienta niezależną bazę sprzętową, programistyczną
i administracyjną.

Każdy wariant współpracy rozpoczyna się od analizy sytuacji i przeglądu rozwiązań z uwzględnieniem ich kosztorysu. Zadania te mogą być realizowane także w trybie nadzoru nad wybranymi już wykonawcami.

Integrujemy platformy informacyjne ze źródłami wiadomości. Łączymy serwisy sprzedażowe
z aplikacjami magazynowo-księgowymi. Konsolidujemy i synchronizujemy banki wiedzy, kartoteki klientów oraz dowolne elementy know-how naszych klientów. Wdrożenia mają często interdyscyplinarny charakter w zakresie łączonych podmiotów, ich danych, a także wielowymiarowego przetwarzania informacji.

Sprawdź także: Oprogramowanie i bazy danych na życzenie, Serwisy WWW i panele CMS, Sklepy internetowe, Systemy CRM, Zarządzanie projektami.