Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne

Rozwój aplikacji mobilnych jest naturalnym efektem rozpropagowania urządzeń przenośnych. Aplikacje mobilne nie są już tylko domeną telefonów, działając także na tabletach. Technologia mobilna zakłada obecnie dostęp do zasobów z dowolnego miejsca i w tym samym zakresie.

Audyty i bezpieczeństwo informacji

Audyty i bezpieczeństwo informacji

Punkt startu, bilans otwarcia, ustalenie stanu faktycznego. Czynności audytorów mogą nosić różne nazwy, ale oznaczają to samo: weryfikację bieżącej sytuacji, ocenę ryzyka i przedstawienie zaleceń.

Kolokacja i hosting

Kolokacja i hosting

Skalowalność i elastyczność własnej infrastruktury technicznej stanowią o potencjale Web & Art. Udostępniamy rozwiązania oparte o dowolną formułę współpracy: SaaS, IaaS, PaaS.

Konfiguratory i kalkulatory

Konfiguratory i kalkulatory

W Web & Art potrafimy dobrze składać i liczyć. Konfigurować można pierścionki, komputery, samochody. W tej usłudze nie mamy żadnych ograniczeń. Im bardziej skomplikowany produkt, tym większe wyzwanie, by przedstawić go w przyjazny sposób.

Media społecznościowe

Media społecznościowe

Czy firma lub instytucja musi być obecna wszędzie w Internecie? Jakie koszty i jakie nakłady czasu są z tym związane? Na tak postawione pytania nie ma jednej odpowiedzi i standardowego kosztorysu.

 Oprogramowanie i bazy danych na życzenie

Oprogramowanie i bazy danych na życzenie

W Web & Art skupiamy się na rozwoju własnych rozwiązań i frameworków. W zakresie oprogramowania najczęściej posługujemy się językami C++, C#, Java, PHP i Python.

Programy lojalnościowe

Programy lojalnościowe

Systematyczność w relacjach b2b i b2c jest coraz bardziej doceniana przez przedsiębiorstwa i instytucje. Nawiązywanie i utrzymywane więzi w Internecie wymaga szczegółowego planu oraz żelaznej dyscypliny. Muszą one opierać się na rzeczywistych i uczciwych podstawach.

Projekty unijne

Projekty unijne

Pozyskanie środków unijnych na rozwój przedsięwzięć wymaga nie tylko innowacyjnego pomysłu. Trzeba go skalkulować na etapie realizacji i ocenić perspektywy w długim okresie. Należy uwzględnić pozytywne bodźce dla gospodarki pod względem postępu technologicznego, przychodów oraz miejsc pracy.

Sklepy internetowe

Sklepy internetowe

Każdy sklep internetowy jest lub będzie dużym przedsiębiorstwem. Osiągnięcie efektu skali może przyjść w dowolnym momencie. Sprzedawca musi się wtedy stać nie tylko handlowcem, ale i księgowym, magazynierem, logistykiem, merchandiserem, prawnikiem. Lista zawodów, do których trzeba się przyuczyć, stale się aktualizuje.

Systemy CRM

Systemy CRM

Dobrze przygotowany i wdrożony system do zarządzania kontaktami nie zamyka się tylko listą klientów. Szeroka definicja CRM obejmuje kształtowanie relacji z kontrahentami. Faktyczna funkcjonalność platform CRM wypływa z odmiennej charakterystyki korzystających z nich podmiotów.

Usługi integracyjne

Usługi integracyjne

Integrator rozwiązań informatycznych musi dysponować kadrą i zapleczem, które pozwolą uzyskać efekt synergii po połączeniu usług. W Web & Art spełniamy te kryteria.

Usługi public relations

Usługi public relations

Kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem zaczyna się od weryfikacji własnej postawy. Tylko otwarte komunikowanie może być wiarygodne. Należy je prowadzić w oparciu o przemyślaną, długofalową strategię i z użyciem adekwatnych narzędzi, m.in. banków prasowych, newsletterów, mediów społecznościowych.

Polityka prywatności serwisu webandart.nu

1. Definicje

Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna. W naszej Polityce Prywatności informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez naszą firmę. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną osobą fizyczną. Przetwarzanie oznacza wszelkie operacje dotyczące danych osobowych. Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych jest Administrator.


2. Odpowiedzialność

Administratorem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
Web and art sp. o.o.
ul. Jawornicka 8
60-161 Poznań
e-mail: data@webandart.nu

3. Zakres przetwarzania

Zbieramy dane osobowe wyłącznie w celu kontaktu z klientami. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (z 10.05.2018).

Przetwarzane przez nas dane osobowe to: imię, nazwisko, tytuł, płeć, adres, numer telefonu, adres e-mail, firma, dział firmy, stopnie naukowe).

Gdy odwiedzasz naszą witrynę, zbieramy następujące informacje:
- data, godzina i czas trwania dostępu,
- wywołania (nazwy odwiedzanych stron i plików),
- adres IP,
- adres referencyjny URL,
- nazwę usługodawcy,
- ilość przesyłanych danych,
- system operacyjny/dane o przeglądarkach.

Nie przetwarzamy danych osobowych związanych z:
- numerami dowodu osobistego/paszportu,
- dochodami,
- cechami kulturowymi,
- danymi wrażliwymi.

Przetwarzanie danych w kontekście plików cookies i śledzenia użytkowników ogranicza się do podstawowych plików cookie.

4. Osoby trzecie

Nie zlecamy przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Nie udostępniamy im również w żaden sposób danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Twoje prawa

W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że:
- możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami,
- lub Twoje dane osobowe są wykorzystywane do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych.

W innym przypadku Twoja prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Zapewniamy pełne prawo dostępu do zgromadzonych danych osobowych i łatwego korzystania z tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, aby mieć świadomość przetwarzania i móc zweryfikować zgodność z prawem przetwarzania.

Data aktualizacji: 23.09.2022